Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 4 เครื่อง) กองการศึกษาฯ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันพฤหัสบดี, 09 กันยายน 2564 14:35

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ