สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประยูญ แก้ววงษา

ประธานสภา

0628891033

นายทนงศักดิ์ ประสาทศรี

รองประธานสภา

0611012562

สมาชิกสภา

นายบัวลี บุตรเคน

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

0804796576

นายแสวง อุ่นใจ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

0864954922

ร.ต.คำเบ้า ทาระหอม

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

0990749419

นายชราคิด เครือแก้ว

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 4

0993455405

นายสุดใจ วรรณศรี

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 6

0626284898

นางสาวมณีพร แสนอ้วน

สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

0823213566

นางขวัญฤดี รัตนวงศ์ษา

สมาชิกสภา หมู่ที่ 11

0866330295

นายทวี เรืองรอง

สมาชิกสภา หมู่ที่ 13

0638915587

นายคำผา นงนุช

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 14

0852034714

นายจักรี ศรีธรรมมา

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 16

0890668316

นางอำไพ สายงาม

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 17

0835071934

นายสุริยา ทันทิมา

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 18

0618450613

นายบุญมี เดชคำภู

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 19

0991697981

นายอภิวัตณ์ ปราณีวงศ์

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 20

08372222927

นายสุพจน์ จันทร์ใส

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 22

0633601585

นายณัฐพล แพงคำ

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 23

0946909631

นางสว่าง เจริญ

สมาชิกสภา หมู่ที่ 25

0868675490

นายกันดิษ คำมรรค

สมาชิกสภา หมู่ที่ 26

0828675996

นายแสงเทียน ฤาษี

สมาชิกสภา หมู่ที่ 27

0994073471

นายวาทิน บุญพัง

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 28

0864619353

นายบัวดี แก้วโรจน์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 29

0945020708

นางสมพร ทัดเทียม

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 30

0961121139

นายมงคล จันทร์จิตร

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 31

0950765254

นายเอกณรงค์ สาระทรัพย์

สมาชิกสภา หมู๋ที่ 32

0895834582

นายสัญญา สมสัตย์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 33

0619313154

นางสาวรินนา มีศรี

สมาชิกสภา หมู่ที่ 34

0928534369

นายอังกุล เพ็งธรรม

สมาชิกสภา หมู่ที่ 35

0894241290

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ