สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบต.เมืองเดช ได้เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดอุดมบุญมารัตนาราม(วัดโนนเปือย) บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 27 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยทาง อบต.เมืองเดช ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จัดโดย งานวิชาการเกษตร สำนักปลัด อบต.เมืองเดช

[ 05-05-2565 ] Hits:60

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เมืองเดช เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เมืองเดช เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

[ 29-04-2565 ] Hits:38

กิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริหาร ได้จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยทาง อบต.เมืองเดช ได้จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

[ 12-04-2565 ] Hits:49

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ