สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5)

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm2.5) ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 27 #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เมืองเดช...

[ 27-03-2566 ] Hits:13

กิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 31 #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช...

[ 23-03-2566 ] Hits:12

โครงการ BIG CLEANING DAY ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช และผู้นำชุมชน ร่วมโครงการ BIG CLEANING DAY ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 ณ ฝายยาง บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำเมืองเดช...

[ 23-03-2566 ] Hits:9

โครงการเครือข่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีเปิด โครงการเครือข่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาเรียนรู้สถานที่จริง ณ โคกหนองนาโมเดล นายสุบิน สายงาม หมู่ 17 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม...

[ 23-03-2566 ] Hits:10

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ