สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

พิธีเกียรติบัตรให้แก่บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.เมืองเดช

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่บัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.เมืองเดช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช

[ 08-04-2564 ] Hits:11

พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล อบต.เมืองเดช ได้ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-04-2564 ] Hits:13

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์กษัตริย์" เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์กษัตริย์" เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"ณ บริเวณสวนสาธารณะเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า บ้านหนองแสง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-04-2564 ] Hits:7

 1. จัดซื้อจัดจ้าง
 2. ราคากลาง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ