กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางธันยกานต์ ศรีชาลี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

061-5719099

นายพงศ์ดิษฐา มรดก

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

088-5906829

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสุวิมล ปาปะตัง

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขฯ

083-6653475

นายธนวรรธณ์ สุทาสี

คนงานทั่วไป(ช่วยงานธุรการ)

095-5612415

นางดวงจันทร์ พึ่งหนู

คนงานทั่วไป

097-2630281

นายรัตนพงษ์ อุดมพันธ์

คนงานทั่วไป

082-5527694

นางสาวนภาพร เย็นเสมอ

คนงานทั่วไป

0834699487

นางลักขณา อารมณ์

คนงานทั่วไป

0881335655

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ