หัวหน้าส่วนราชการ

นายปัญญาปกร วิรักขะโม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

080-7363399

นางเยาวรัตน์ รูปคม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

097-4795997

 


 

หัวหน้าส่วนสำนัก/กอง

นางสาวศิรินพ์ชยาญ์ วิรักขะโม

หัวหน้าสำนักปลัด

082-254262

นายอุทัย ปาปะตัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

0897081995

นายรุ่งศักดา ศรมณี

ผู้อำนวยการกองช่าง

098-1023654

นางสุทธิชา สุทธัง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

084-7483020

นายวรรมงคล สวัสดี

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

094-2892529

นางธันยกานต์ ศรีชาลี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

088-5906829

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ