การประชุมสภา อบต.เมืองเดช สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566

วันอังคาร, 06 มิถุนายน 2566 10:39
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.สภาองค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช โดยนายประยูญ แก้ววงษา ประธานสภา อบต.เมืองเดช นายทนงศักดิ์ ประสาทศรี รองประธานสภา อบต.เมืองเดช นายปัญญาปกร วิรักขะโม เลขานุการสภา อบต.เมืองเดช สมาชิกสภา ทุกหมู่บ้าน  พร้อมด้วย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภา อบต.เมืองเดช สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 ได้มีข้อปรึกษาหารือและลงมติที่ประชุมต่างๆดังนี้
       -พิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง
       -พิจารณาขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
       -พิจารณาขอความเห็นชอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองช่าง
       -พิจารณาขอความเห็นชอบ คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ