โครงการฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคาร, 30 พฤษภาคม 2566 10:13
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบร่มอาชีพช่างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อฝึกอบรมอาชีพช่างก่อสร้างให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ที่สนใจ เรื่องงานก่อสร้าง เครื่องมือช่าง การวางรูปแบบงานก่อสร้าง การเตรียมพื้นที่บริเวณงานก่อสร้าง การทำห้องน้ำ/เทพื้นห้องน้ำ พร้อมฝึกปฏิบัติงานจริง
#กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช โทร.045251760 ต่อ 19
#งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.045251760 ต่อ 11
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด อบต.เมืองเดช โทร.0-4525-1760 ต่อ 33

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ