โครงการสูงวัยใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร, 24 มกราคม 2566 11:43
วันที่ 24 มกราคม 2565
นางสุจิตรา พาพันธ์ นายก อบต.เมืองเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายก อบต.เมืองเดชหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการสูงวัยใจเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพมีการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ให้ผู้สูงอายุมีความสุข สบายใจ ไม่รู้สึกเคร่งเครียด ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนผู้สูงอายุในวัยใกล้เคียงกัน ให้ผู้สูงอายุทุกคนได้แสดงศักยภาพ จากประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วและมีความสุขกับการได้ทำกิจกรรมกับคนอาวุโสในวัยที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งการออกกำลังกาย สันทนาการ ส่งผลดีทางต่ออารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อให้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข โดยบูรณาการร่วมกับ กศน.เดชอุดม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยกิจกรรมเน้นผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและสมาชิก ศพอส.อบต.เมืองเดช

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ