การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคาร, 06 กันยายน 2565 14:05
วันที่ 6 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 และมีระเบียบวาระประชุม เพื่อทราบ ดังนี้
- แจ้งผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.
- แจ้งผลการประเมินผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (พ.ศ.2566-2570) ลงประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
- และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ