โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันอังคาร, 26 กรกฎาคม 2565 14:23
วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบต.เมืองเดช ได้เปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยทาง อบต.เมืองเดช ได้จัดภายใต้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จัดโดย สำนักงานปลัด อบต.เมืองเดช

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ