นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านโคกเถื่อนช้างเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดี, 20 มกราคม 2565 15:43
วัันที่ 20 มกราคม 2565 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และนายสุรพงษ์ เพิ่มสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดฟางบ้านโคกเถื่อนช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากคุณตวงทิพย์ จินตะเวช สนับสนุนเงินสดเข้ากองทุน จำนวน 2000 บาท และบริษัทเอี่ยมอุบล ต.โซง อ.น้ำยืน สนับสนุน กากมันดิบจำนวน 4300 กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ