Hot News :

ประชาสัมพันธ์แบบประเมินประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ผ่าน QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง

วันอังคาร, 16 พฤศจิกายน 2564 11:00
อบต.เมืองเดช ประชาสัมพันธ์แบบประเมินประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ผ่าน QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ