Hot News :

โครงการศีกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ

วันพฤหัสบดี, 26 สิงหาคม 2564 10:54
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการศีกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และศูนย์พัฒนาเล็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 อย่าเคร่งครัด (จัดโดย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช)

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ