กองคลัง

นางสาวจรัสศรี ซาเสน

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวชนิกา อัคคปัสสา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางกัณฑ์ฏิญาภา มุทาพร

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

จ่าสิบเอกอิทธิพล อบมาพันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวขจรจิตร ทองเกลียว

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางกาญจนา จิตหนักแน่น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอัจฉรา เพ็ญนุ

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

นางสาวมณีรินทร์ หิรัญพันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายวัฒนา ทองรักษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวภารดี แสงทอง

คนงานทั่วไป

นางสาวเพ็ญนภา ปัสนา

จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานกองคลัง)

นายเริงฤทธิ์ คำชะไมตรี

จ้างเหมาบริการ (ช่วยงานจัดเก็บรายได้)

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ