ประวัติความเป็นมา

ตราสัญลักษณ์

      ตำบลเมืองเดช เดิมชื่อว่า “เมืองเดชอุดม” เมื่อถึงพุทธศักราช 2388 หลวงธิเบศ หลวงมหาดไทย และหลวงอภัย กรมการเมืองศรีสะเกษ พากันอพยพครอบครัวแยกจากเมืองศรีสะเกษ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านลำโดมใหญ่ (ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเดช ) ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างเมือนครจำปาศักดิ์ เมืองอุบล เมืองขุขันธ์ และเมืองศรสะเกษ แนวเขตต่อกัน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านลำโดมใหญ่ขึ้นเป็น “เมืองเดชอุดม” ตั้งหลวงธิเบศ เป็น พระศรีสุระ เป็นเจ้าเมืองขึ้นอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงเทพมหานคร

      ต่อมาในพุทธศักราช 2455 ให้ยุบเมืองเดชอุดมเรียกชื่อว่า “อำเภอเดชอุดม” ขึ้นตรงต่อจังหวัดศรีสะเกษ และโอนขึ้นมาตรงต่อจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปีพุทธศักราช 2477

      ในครั้งแรกนั้น อำเภอเดชอุดม ตั้งที่ว่าอำเภอเดชอุดม อยู่หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า เป็นเมือง และอำเภอ มาหลายปี ปรากฏว่าลำน้ำโดมไหลหลากมาจากทางเหนือ ทำให้เกิดฝนตกน้ำท่วม นายอำเภอเดชอุดม จึงได้ปรึกษาหารือกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทั้งหมด ให้ความเห็นว่า บ้านโนนขามป้อม เป็นที่สูง ควรจะดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จึงได้ทำพิธีย้ายที่ว่าการอำเภอ มาตั้งที่ บ้านโนนขามป้อม เมื่อวันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2464 จนถึงปัจจุบัน (โนนขามป้อม ปัจจุบัน คือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสง)

      ตำบลเมืองเดช ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอเดชอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เป็นเขตการปกครองส่วนหนึ่ง ของตำบลเมืองเดช ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านโคกเถื่อนช้าง มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดม ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 2 กิโลเมตร และมีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 45 กิโลเมตร

 

View the embedded image gallery online at:
http://muangdet.go.th/about-us/history#sigProGalleriaafb4a34c3d

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ