Hot News :

นางสุจิตรา พาพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายปัญญาปกร วิรักขะโม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช

[ 27-11-2563 ] Hits:3

โครงการ "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ลงพื้นที่เปิดโครงการ "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าสัญจรไปมา ณ สะพานห้วยตลาด บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช

[ 25-11-2563 ] Hits:6

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ