Hot News :

แผนพัฒนาทัองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 15:14

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ