Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง การยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา-2019

วันอังคาร, 20 กรกฎาคม 2564 11:19

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ