โครงการเข้าค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 13:41
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการเข้าค่ายเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่12-13 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสมสะอาด โดยท่านปลัดอำเภอเดชอุดม ฝ่ายความมั่นคงและวิทยากรจากศพฐ. เขต 5 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตและสร้างแกนนำสุขภาพ ด้านต่อต้านยาเสพติด ก้าวสู่โรงเรียนสุขภาพดีปลอดยาเสพติด
จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช
#งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33  
 

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ