การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคาร, 27 ธันวาคม 2565 10:50
วันที่ 27 ธันวาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีเรื่องเพื่อพิจรารณา ขอความเห็นชอบดังนี้
1.การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
2.ขอความเห็นชอบโครงการชลประทานอุบลราชธานี
และเรื่องอื่นๆ
1.โครงการทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566
2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

บริการออนไลน์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ