Hot News :

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี, 21 ตุลาคม 2564 09:15
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการบํารุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวตามเส้นทางบ้านโคกเถื่อนช้าง - สมสะอาด ให้มีความน่าอยู่สืบต่อไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ