Hot News :

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2564 15:58
 วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลเมืองเดช ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้พ้นจากชุมชน ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้ดำเนินการตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานปลัด อบต.เมืองเดช

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ