โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการทุจริตทำให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ร่วมกันสร้างความโปร่งให้เกิดขึ้นในองค์กร

วันศุกร์, 14 พฤษภาคม 2564 10:41

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ