Hot News :
วันพุธ, 28 ตุลาคม 2563 16:29

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ