Hot News :
วันจันทร์, 26 ตุลาคม 2563 17:01

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 33 บ้านชัยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ