วันจันทร์, 16 ตุลาคม 2560 04:30

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

      ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม) และประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ