• :
  • :
หมวดหมู่ หัวข้อ กระทู้ล่าสุด
มุมมองภาษี "อบต.เมืองเดช" 2559

มุมภาษี "อบต.เมืองเดช"

พูดคุย  สอบถาม  ประชาสัมพันธ์  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

{#AddEmoticons04234}

4
รับจำนอง ขายฝาก ที่ด...
14/01/2560 10:40:27
เรื่องทั่วไป "อบต.เมืองเดช"

"อบต.เมืองเดช"เรื่องทั่วไปและสอบถาม"

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ได้ที่ 045-361664


{} # AddEmoticons0421

12
เรียนขายของออนไลน์
01/03/2560 11:36:52
คู่มือประกอบการฝึกอบรม รวมกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                     คู่มือประกอบการฝึกอบรม รวมกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                               

                                      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557        

http://www.ratchakitcha.soc.go.th

{} # AddEmoticons04233

0 ไม่มีกระทู้
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

http://www.thai-aec.com

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

{} # AddEmoticons04233

0 ไม่มีกระทู้
ช่องทางการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพทื

- สำนักงาน 045-361664

- เบอร์นายกฯ 087-2541565

- เบอร์ปลัดฯ 080-3763399

และช่องทางเว็บไซต์ www.muangdet.go.th

www.facebook.com/muangdet.sao

0 ไม่มีกระทู้