08032560 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมหอถัง อบต.เมืองเดช
03/03/2560 ประกาศราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ
1 มีนาคม 2560 ประกาศใช้ข้อบังคับการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พ.ศ.2560
02 มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว
01/03/2560 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลูกรังและถนนดิน จำนวน 6 โครงการ
24/02/2560 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว
08022560 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
06/02/2560 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
31012560 ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดปฏิบัติงานดับเพลิง
01/2560 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เมืองเดช