• :
  • :
24/04/2560 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ สำนักปลัดฯ (24 เม.ย. 2560)
24/04/2560 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ กองสาธารณสุขฯ (24 เม.ย. 2560)
05042560 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 10 โครงการ (5 เม.ย. 2560)
08032560 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมหอถัง อบต.เมืองเดช (16 มี.ค. 2560)
03/03/2560 ประกาศราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ (3 มี.ค. 2560)
1 มีนาคม 2560 ประกาศใช้ข้อบังคับการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พ.ศ.2560 (2 มี.ค. 2560)
02 มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (2 มี.ค. 2560)
01/03/2560 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลูกรังและถนนดิน จำนวน 6 โครงการ (1 มี.ค. 2560)
24/02/2560 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (24 ก.พ. 2560)
08022560 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (9 ก.พ. 2560)
06/02/2560 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (6 ก.พ. 2560)
31012560 ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดปฏิบัติงานดับเพลิง (31 ม.ค. 2560)
01/2560 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เมืองเดช (28 ธ.ค. 2559)
27/12/2559 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารต่อเติมสำนักงาน อบต.เมืองเดช (27 ธ.ค. 2559)
23/12/2559 ประกาศวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (23 ธ.ค. 2559)
07 ธ.ค.59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (7 ธ.ค. 2559)
06 ธ.ค. 59 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขประกาศประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริการประชาชน อาคารที่ 2 (7 ธ.ค. 2559)
06 ธ.ค. 59 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขประกาศประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยุสื่่อสาร (อปพร.อบต.เมืองเดช) (7 ธ.ค. 2559)
E004/2560 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยุสื่อสาร (อปพร. อบต.เมืองเดช) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (23 พ.ย. 2559)
E003/2560 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองเดช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (23 พ.ย. 2559)
E002/2560 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริการประชาชน อาคารที่ 2 อบต.เมืองเดช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (23 พ.ย. 2559)
E001/2560 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริการประชาชน อาคารที่ 1 อบต.เมืองเดช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (23 พ.ย. 2559)
2 พ.ย. 59 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยุสื่อสาร(อปพร. อบต.เมืองเดช) (11 พ.ย. 2559)
2 พ.ย.59 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองเดช (11 พ.ย. 2559)
02/11/2559 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริการประชาชน อาคารที่ 2 อบต.เมืองเดช (11 พ.ย. 2559)
2 /11/2559 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริการประชาชน อาคารที่ 1 อบต.เมืองเดช (10 พ.ย. 2559)
31102559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 (10 พ.ย. 2559)
26102559 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) (26 ต.ค. 2559)
26102559 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)1 (26 ต.ค. 2559)
26102559 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (26 ต.ค. 2559)
14102559 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (14 ต.ค. 2559)
10102559 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง (10 ต.ค. 2559)
27092559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (27 ก.ย. 2559)
05/2559 ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ม.6-ม.27 (19 ก.ย. 2559)
07092559 ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อบต.เมืองเดช (7 ก.ย. 2559)
05092559 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้าง (5 ก.ย. 2559)
02092559 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (2 ก.ย. 2559)
2 ส.ค. 2559 ประกาศอบต.เมืองเดช เรื่องประกาศชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 ราย (4 ส.ค. 2559)
25 ก.ค. 59 ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 6 โครงการ (29 ก.ค. 2559)
26/07/2559 ก่อสร้างรั้วและประตูศาลาประชาคม หมู๋ 16 บ้านแขมเจริญ (26 ก.ค. 2559)