• :
  • :
16/10/2560 ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) (18 ต.ค. 2560)
17/10/2560 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (17 ต.ค. 2560)
17/10/2560 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย.2560 (17 ต.ค. 2560)
02/01/2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2 ต.ค. 2560)
02/01/2560 ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2 ต.ค. 2560)
15/09/2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (15 ก.ย. 2560)
08/09/2560 ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำพร้อมลานคอนกรีต หมู่ที่ 2 (8 ก.ย. 2560)
31/08/2560 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง (31 ส.ค. 2560)
21/08/2560 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (21 ส.ค. 2560)
11/08/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (11 ส.ค. 2560)
21/07/2560 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 (21 ก.ค. 2560)
21/07/2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (21 ก.ค. 2560)
05/07/2560 ประกาศราคากลาง วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ (5 ก.ค. 2560)
28/06/2560 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.เมืองเดช (28 มิ.ย. 2560)
28/06/2560 ประกาศราคากลาง จัดซื้อควบคุมมอเตอร์ สถานีสูบน้ำ ม.3 (28 มิ.ย. 2560)
09062560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 3 โครงการ (9 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 8 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการฯ จำนวน 2 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขฯ จำนวน 4 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 3 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 7 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัดฯ จำนวน 5 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (1 มิ.ย. 2560)
15052560 ขายทอดตลาดเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร (15 พ.ค. 2560)
24/04/2560 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ สำนักปลัดฯ (24 เม.ย. 2560)
24/04/2560 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ กองสาธารณสุขฯ (24 เม.ย. 2560)
05042560 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 10 โครงการ (5 เม.ย. 2560)
08032560 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมหอถัง อบต.เมืองเดช (16 มี.ค. 2560)
03/03/2560 ประกาศราคากลางจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ (3 มี.ค. 2560)
1 มีนาคม 2560 ประกาศใช้ข้อบังคับการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พ.ศ.2560 (2 มี.ค. 2560)
02 มีนาคม 2560 ประกาศสอบราคาซื้อรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (2 มี.ค. 2560)
01/03/2560 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลูกรังและถนนดิน จำนวน 6 โครงการ (1 มี.ค. 2560)
24/02/2560 ประกาศราคากลางและคุณลักษณะรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (24 ก.พ. 2560)
08022560 ประกาศริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (9 ก.พ. 2560)
06/02/2560 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (6 ก.พ. 2560)
31012560 ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดปฏิบัติงานดับเพลิง (31 ม.ค. 2560)
01/2560 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เมืองเดช (28 ธ.ค. 2559)
27/12/2559 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารต่อเติมสำนักงาน อบต.เมืองเดช (27 ธ.ค. 2559)
23/12/2559 ประกาศวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (23 ธ.ค. 2559)
07 ธ.ค.59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (7 ธ.ค. 2559)