• :
  • :
05/02/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง 1 โครงการ (5 ก.พ. 2561)
02/02/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (2 ก.พ. 2561)
01/02/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (1 ก.พ. 2561)
30/01/2561 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศ (30 ม.ค. 2561)
11/01/2561 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ขนาด 160 KW (11 ม.ค. 2561)
09/01/2561 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (9 ม.ค. 2561)
27/12/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 (27 ธ.ค. 2560)
27/12/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 (27 ธ.ค. 2560)
27/12/2560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนดิน ม.10 (27 ธ.ค. 2560)
26/12/2560 ประกาศราคากลาง จัดซื้อตู้ควบคุมมอเตอร์ สถานีสูบน้ำ ม.3 (26 ธ.ค. 2560)
06012560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างและงานปรับปรุงถนน จำนวน 3 โครงการ (6 ธ.ค. 2560)
28/11/2560 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งปม.2561 (เพิ่มเติม) (28 พ.ย. 2560)
17/11/2560 ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.2560 (17 พ.ย. 2560)
16/10/2560 ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) (18 ต.ค. 2560)
17/10/2560 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (17 ต.ค. 2560)
17/10/2560 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ก.ค.-ก.ย.2560 (17 ต.ค. 2560)
02/01/2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2 ต.ค. 2560)
02/01/2560 ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (2 ต.ค. 2560)
15/09/2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (15 ก.ย. 2560)
08/09/2560 ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำพร้อมลานคอนกรีต หมู่ที่ 2 (8 ก.ย. 2560)
31/08/2560 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง (31 ส.ค. 2560)
21/08/2560 ประกาศราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (21 ส.ค. 2560)
11/08/2560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (11 ส.ค. 2560)
21/07/2560 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2560 (21 ก.ค. 2560)
21/07/2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (21 ก.ค. 2560)
05/07/2560 ประกาศราคากลาง วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 4 รายการ (5 ก.ค. 2560)
28/06/2560 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.เมืองเดช (28 มิ.ย. 2560)
28/06/2560 ประกาศราคากลาง จัดซื้อควบคุมมอเตอร์ สถานีสูบน้ำ ม.3 (28 มิ.ย. 2560)
09062560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง 3 โครงการ (9 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง จำนวน 8 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการฯ จำนวน 2 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสาธารณสุขฯ จำนวน 4 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 3 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 7 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัดฯ จำนวน 5 รายการ (2 มิ.ย. 2560)
01062560 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (1 มิ.ย. 2560)
15052560 ขายทอดตลาดเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร (15 พ.ค. 2560)
24/04/2560 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ สำนักปลัดฯ (24 เม.ย. 2560)
24/04/2560 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ กองสาธารณสุขฯ (24 เม.ย. 2560)
05042560 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 10 โครงการ (5 เม.ย. 2560)