• :
  • :
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
พระทันใจ
หลวงพ่อโต
วัดเมืองเดช
วัดป่าไทรงาม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยอุดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแขมเจริญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช