• :
  • :
วัดป่าไทรงาม

วัดป่าไทรงาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 35 บ้านทุ่งไทรงาม ตำบลเมืองเดช เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เป็นที่ปฏิบัติธรรมของผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีศิลปวัฒนธรรมที่ก่อสร้างขึ้น อย่างสวยงาม มีต้นไม้ มากมาย ร่มรื่น มีประวัติศาสตร์ทางพุทธศานาที่หน้าค้นหา สนทนาธรรมกับเจ้าอาวาส