• :
  • :
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
11/11/2559