เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช