• :
  • :
เตรียมเปิดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

จำนวนเงินเป็นไปตามอัตราขั้นบันไดอายุ ต่ำสุด 600 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 60-69 ปี

และสูงสุด 1,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป
 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : นาย อุเทน  เพ็งธรรม 087-448-1435

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันด้วยความขอบคุณ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

{#AddEmoticons04234}