• :
  • :
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ต.ค. 2560 อบ0023.5/ว523 แจ้งจัดสรรค่าใบอนุญาตภาษีสุรา (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 ที่ อบ 0023.2/ว 534 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 - ประจำเดือนกันยายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 - ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2560 อบ0023.3/ว4224 เลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 2560/427 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local government Summit 2017 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ที่ อบ 0016.3/ว 4450 การประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่พร้อมให้บริการเครื่องรับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ที่ กบข. 3050 /ส 5743/2560 ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช" (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2560 อบ51008/6049 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 โครงการ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2560 อบ51008/6041 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 โครงการ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
16 ต.ค. 2560 อบ0023.5/ว523 แจ้งจัดสรรค่าใบอนุญาตภาษีสุรา (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 ที่ อบ 0023.2/ว 534 แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 - ประจำเดือนกันยายน 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
16 ต.ค. 2560 - ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
9 ต.ค. 2560 อบ0023.3/ว4224 เลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 (ประกาศมาแล้ว 9 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 2560/427 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ Thailand Local government Summit 2017 (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ที่ อบ 0016.3/ว 4450 การประชาสัมพันธ์ร้านค้าที่พร้อมให้บริการเครื่องรับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
5 ต.ค. 2560 ที่ กบข. 3050 /ส 5743/2560 ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟ เอช" (ประกาศมาแล้ว 13 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2560 อบ51008/6049 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 โครงการ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1
3 ต.ค. 2560 อบ51008/6041 ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 โครงการ (ประกาศมาแล้ว 15 วัน) ประเภท1