• :
  • :

 

    ขอขอบคุณสาระดีดีจาก กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

  http://www.alro.go.th/alro/project/ASEAN/intro.html