• :
  • :
ย้อนกลับ
โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกามกรามลงสู่แม่น้ำ ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ท่าวัดบ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปล่อยพันธุ์กุ้งกามกรามลงสู่แม่น้ำ ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ท่าวัดบ้านสมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการขายพันธุ์ของกุ้งกามกรามลงแม่น้ำ