• :
  • :
ย้อนกลับ
กลุ่มปลูกผักเพื่อสุขภาพ ปลอดสารพิษ

ทุ่งเกษตรเดชอุดม ลุงแจ้ง
ผักออแกนิคและไร้ดิน-ไฮโดรพอนิค
เบอร์โทร. 088-047-8120  :088-083-0821