• :
  • :
ย้อนกลับ
โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ณ.ศาลากลางบ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ 35 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดย งานวิชาการเกษตรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ณ.ศาลากลางบ้านทุ่งไทรงาม หมู่ที่ 35 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดย งานวิชาการเกษตรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้