วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2561 09:52

แผนผังขั้นตอนและผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แผนผังขั้นตอน และผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ได้ทราบถึงขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ