ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.เมืองเดช ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องวันวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ มณฑลพิฑีหอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ถนนบ้านโคกเถื่อนช้าง สมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมและนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยนายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัด อบต.เมืองเดชและพนักงาน อบต.เมืองเดช ได้ปลูกต้นทองอุไรเพื่อเพื่อความสวยงาม ณ ถนนบ้านโคกเถื่อนช้าง สมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช

   วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการเสริมสร้างเครื่อข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเดช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร่สวนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช

   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างประจำร่วมกันประพฤติปฎิบัติตามคำสัตย์ปฎิญานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ด้วยการใช้คำสัตย์ปฎิญาณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้บริจาคสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านรวมใจกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม เป็นรถจักรยาน จำนวน 3 คัน ณ ลานหน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 11 พฤศจิกายน พศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 13

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ