ข่าวกิจกรรม

เพื่อจัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างประจำร่วมกันประพฤติปฎิบัติตามคำสัตย์ปฎิญานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ด้วยการใช้คำสัตย์ปฎิญาณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงาน อบต.เมืองเดช ได้ตั้ง "ตู้ปันสุข ตู้แห่งการแบ่งปัน" หยิบได้แต่พอดี สุขใจ...ทั้งผู้ให้และผู้รับ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบความรักให้กันในมุมเล็กๆแบ่งปันหากคุณมีเหลือ หยิบสิ่งที่คุณต้องการเรารักกันในสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยนายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายก อบต.เมืองเดช และสมาชิกสภา อบต.เมืองเดช หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.เมืองเดช ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 10 กิจกรรมพัฒนาดอนปู่ตา ริมลำโดมใหญ่ บ้านหนองแสง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสถานที่หนึ่งในอำเภอเดชอุดม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริ่มลำโดมใหญ่ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพร้อมด้วย
นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นางเยาวรัตน์ ศรีพราย รองปลัด อบต.เมืองเดชและกองสวัสดิการและสังคม ได้ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนบ้านชัยมงคล หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชนสู้โควิด 19

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ ร่วมทำความสะอาด Big Cleanimg Day อาคารสถานที่และสำนักงาน เพื่อล้างทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

โครงการผู้ปกครองยุคใหม่ ใส่ใจลูกหลาน อบต.เมืองเดช ประจำปี 2563 

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 15

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ