ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยพนักงาน อบต.เมืองเดช ได้ร่วมงานประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและชมขบวนแห่ข้าวจี่ ขบวนรำข้าวจี่ ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภาตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข และจัดทำแผนสาธารณสุข ประจำปี 2563 ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช

 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.เมืองเดช ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องวันวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ มณฑลพิฑีหอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ถนนบ้านโคกเถื่อนช้าง สมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดมและนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยนายปัญญาปกร วิรักขะโม ปลัด อบต.เมืองเดชและพนักงาน อบต.เมืองเดช ได้ปลูกต้นทองอุไรเพื่อเพื่อความสวยงาม ณ ถนนบ้านโคกเถื่อนช้าง สมสะอาด ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช

   วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการเสริมสร้างเครื่อข่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเดช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร่สวนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 13

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ