ข่าวกิจกรรม

  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างประจำร่วมกันประพฤติปฎิบัติตามคำสัตย์ปฎิญานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ด้วยการใช้คำสัตย์ปฎิญาณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 25 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยพนักส่วนตำบลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและปัญหาและหาแนวทางเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช ณ หมู่ที่ 6 บ้านโคกเถื่อนช้างและ หมู่ที่ 31 บ้านโคกเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 24 กันยายน 2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองเดช เพื่อจัดกิจกรรมบายศรีสุ่ชวัญ ขอขมา ผู้สูงอายุ ก่อนปิดหลักสูตร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

   วันนที่ 23 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยพนักส่วนตำบลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและปัญหาและหาแนวทางเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช ณ หมู่ที่ 9 บ้านกุดหวาย,หมู่ที่ 11 บ้านเวียงเกษม,หมู่ที่ 3 บ้านแขมและหมู่ที่ 26 บ้านเทพเกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันนที่ 20 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยพนักส่วนตำบลและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและปัญหาและหาแนวทางเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช ณ หมู่ที่ 17 บ้านเมืองใหม่ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช นำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยพนักส่วนตำบล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมืองเดช ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและหาทางเยียวยาแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเดช ณ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่าและหมู่ที่ 18 บ้านชัยมงคล ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 17 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชได้กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองเดช โดยได้วิทยากรจาก กรมป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ จัดโดย กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 12

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ