โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบัา

    โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบัา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ