โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    วัวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 นางสุจิตรา พาพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.เมืองเดช ได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยโรงเรียนบ้านแขมเจริญ เทคโนโลยีราชพฤกษ์และประชาชนบ้านเวียงเกษม ณ บริเวณรอบแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองสิม) หมู่ที่ 11 บ้านเวียงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ