Hot News :
วันเสาร์, 31 ตุลาคม 2563 14:29

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ