Hot News :
วันพุธ, 14 ตุลาคม 2563 10:07

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณสวนสมเด็จย่าบ้านหนองแสงใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ อบต.เมืองเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณสวนสมเด็จย่าบ้านหนองแสงใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ