ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ลงพื้นที่เปิดโครงการ "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก"ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าสัญจรไปมา ณ สะพานห้วยตลาด บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เมืองเดช
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำโดย นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการฝึกอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 29 -30 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย กองการศึกษาและวัฒนธรรม อบต.เมืองเดช
วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เมืองเดช หัวหน้าส่วนราชการ อบต.เมืองเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มณฑลห้องประชุมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ อบต.เมืองเดช ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ บริเวณสวนสมเด็จย่าบ้านหนองแสงใต้ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 24

Poll

พี่น้องชาวตำบลเมืองเดช มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ